Hammarby IF

Årtalsbeslutet allt närmare

Vid Hammarby IF:s årsmöte som hålls i slutet av maj/början av juni kommer svaret på hur föreningen ska se på sitt bildandeår. Blir det 10 april 1889 eller kommer 7 mars 1897 att fortsättningsvis räknas som starten för det vi dagligt tal kallar Bajen?

Bakgrunden till omröstningen är en motion från fotbollsföreningen till Hammarby IF på årsmötet 2020 om att ändra en formulering i föreningens stadga, vilket skulle få till följd att 1889 ses som bildandeår och inte 1897. Fotbollens medlemmar hade tidigare på våren, mot styrelsens vilja, röstat för detta.

Hammarby IF, det man ibland kallar ”alliansföreningen”, består av 20 medlemmar. Det är 19 olika idrotter, varav speedway är vilande och väntas utträda, och Sällskapet Hammarbyveteranerna. 2020 beslutades det att man skulle tillsätta en oberoende utredning som skulle ta reda på om Hammarby Roddförening, som bildades 1889, bara bytte namn 1897, eller om en helt ny förening bildades.

I korta drag kom utredningen fram till att det är upp till föreningens medlemmar att bestämma bildandeår. Några säkra bevis på att en ny förening bildades 1897 kunde man inte finna.

Schönthal var i begynnelsen
Om vi börjar från allra första början så bildade Axel Robert Schönthal Hammarby Roddförening tillsammans med arbetskamrater på Barnängens bomullsspinneri i april 1889. Efter ett antal år började föreningens medlemmar syssla med fler idrotter och 1897 tyckte man att det var dags att omvandla föreningen till en flersektionsförening för mer än bara rodd.

Hammarby IF såg dagens ljus den 7 mars 1897. Och så gick åren fram till 1906 då styrelsen på ett möte beslutade att ändra tillbaka bildandeåret till roddens ursprungliga 1889. Av någon anledning hände inget och då HIF fyllde 20 år, och sedan 25, 30, 40 och så vidare, så blev årtalet 1897 allt mer cementerat.

Även om 1889 dök upp då och då, både i text och på brevpapper, och att rodden alltid såg 1889 som sitt startår, så blev 1897 än mer inpräntat på 1970-talet då souvenirer började tillverkas och säljas i stor skala. Alla jubileum, med 100-årsjubiléet som höjdpunkt, samt den allt starkare trenden att tatuera sig, har ytterligare stärkt 1897 som året som gäller.

På senare år har dock alltfler ifrågasatt 1897 som bildandeår, och hävdat att 1889 är det historiskt korrekta.

Och det är vad som kommer att avgöras senare i vår.

Läs gärna den oberoende utredningen som Hammarby IF lät göra 2021.

Här är bildmaterialet till utredningen

Läs också Gabriel Gemmels motion till Hammarby Fotboll som är anledningen till att frågan lyftes.

Viktiga datum