Kontakt

Postadress:
Hammarby Idrottsförening
Box 20056
104 60 Stockholm

Tel: 08-641 35 92
E-post: info@hammarby-if.se

Besöksadress:
Gula Villan
Kanalplan – Hammarby IP
Södermannagatan 63
116 66 Stockholm

PlusGiro:
85 54 36-2

Organisationsnummer:
802001-3382

Viktiga datum