Lennart Nymans pris

Lennart Nymans Pris på 15 000 kronor delas varje år ut till en ledare, i någon av Hammarbys föreningar, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för utveckling och verksamhet i sin förening. Den person som kan komma i fråga för priset skall arbeta ideellt, alltså inte vara anställd i föreningen.

Varje år får varje medlemsförening nominera en person via styrelsebeslut, och ansökan skall vara undertecknad av föreningens ordförande. Sista ansökningsdag för 2022 är den 15 mars och skall tillsändas Hammarby IF:s kansli.

Förteckning över pristagare
1995 Kristin Bengtsson (damfotboll), Jens Gustafson (fotboll)
1998 Johan Söderström (rodd), Rickard Pell (friidrott), Christoffer Larsson (innebandy)
1999 Sara Grönberg (rodd)
2000 Johan Olofsson (bandy)
2001 Rickard Pell (friidrott)
2003 Goalballkollarna (goalball)
2005 Anki Larsson (bowling)
2006 Björn Barrefors (friidrott)
2007 George Moussan (fotboll)
2009 Sandra Höckerstrand (friidrott)

Uppdateras inom kort

Viktiga datum