Lennart Nymans pris

Lennart Nymans Pris på 15 000 kronor delas varje år ut till en ledare, i någon av Hammarbys föreningar, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för utveckling och verksamhet i sin förening. 

Den person som kan komma i fråga för priset skall arbeta ideellt. Personen kan vara anställd men arbetet som den nomineras för ska ha skett på ideell basis.

Varje år får varje medlemsförening nominera en person via styrelsebeslut, och ansökan skall vara undertecknad av föreningens ordförande. Sista ansökningsdag för 2024 är den 31 mars och skall tillsändas Hammarby IF:s kansli. Samma person kan nomineras flera gånger och är inte automatiskt diskvalificerad om den inte ”vann” på det första försöket.

Förteckning över pristagare
1995 Kristin Bengtsson (damfotboll), Jens Gustafson (fotboll)
1998 Johan Söderström (rodd), Rickard Pell (friidrott), Christoffer Larsson (innebandy)
1999 Sara Grönberg (rodd)
2000 Johan Olofsson (bandy)
2001 Rickard Pell (friidrott)
2003 Goalballkollarna (goalball)
2005 Anki Larsson (bowling)
2006 Björn Barrefors (friidrott)
2007 George Moussan (fotboll)
2008 Sandra Höckerstrand (friidrott)
2009 Jasmin Sabir (friidrott)
2016 Jonas Jonsson (bandy)
2017 Mikael Sjösten (innebandy)
2018 Peter Ljungkvist (boxning)
2019 Petra Kapell (friidrott)
2021 Rebekah Krebs (goalball)
2023 Saga Jernberg (innebandy)

Viktiga datum