Styrelse och valberedning

Ordförande
Henrik Appelqvist, henrik.appelqvist@telia.com, 0734-15 26 73, 08-642 22 25

Kassör
Dan Törnsten, dan.tornsten@colliers.se

Sekreterare
Mats Fältström,
0707-46 60 57

Ledamöter
Py Börjeson, 08-99 18 65
Johanna Emtell
Berndt Forsberg
Hans Malm, hans.malm@hammarbyhockey.se, 0739-73 15 24
Anja Näslund
Monica Söderberg, monica.soderberg@basket.se

Valberedning
Stefan Magnusson
Annika Vikander
Mats Fältström

Övriga
Hans Bergman, hedersordförande
Thomas Karlsson, hedersledamot

Viktiga datum